Tags: Việt Nam. Trung Quốc

Hội thảo “Tăng cường hợp tác Việt Nam – Trung Quốc trong vùng Vịnh Bắc Bộ”
Ngày 11/5/2015, tại TP Hạ Long, đã diễn ra cuộc Hội thảo “Tăng cường hợp tác Việt Nam – Trung Quốc trong vùng Vịnh Bắc Bộ”. Hội thảo ..
Hãy cài đặt lại quan hệ Việt-Trung
  Vừa rồi, Chu Chân Minh (Zhu Zhenming), một cán bộ nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Nam Á và Đông Nam Á (Trung Quốc),..