Tags: TỔNG QUAN KINH TẾ TRUNG QUỐC DƯỚI THỜI BAN LÃNH ĐẠO TẬP CẬN BÌNH - LÝ KHẮC CƯỜNG

Tổng quan kinh tế Trung Quốc dưới thời ban lãnh đạo Tập Cận Bình - Lý Khắc Cường
  013 là năm ban lãnh đạo thế hệ thứ 5 của Trung Quốc lên nắm quyền. Nền kinh tế Trung Quốc vẫn đang trong quá trình tăng trưởng chậm lại,..