Tags: Hong Kong

Phong trào “Chiếm trung tâm” Hong Kong có thể thất bại trước ý chí Bắc Kinh
Phong trào "Chiếm trung tâm" của thanh niên, sinh viên Hong Kong đòi quyền bầu cử tự do theo các cam kết thành luật của Bắc ..