Tags: Hard Choices

Hồi ký Hillary Clinton: Hard Choices - Những lựa chọn khó khăn
Giữa năm 2014, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã xuất bản Hồi ký về 4 năm đảm nhiệm cương vị người đứng đầu ngành ngoại giao Hoa Kỳ. Đó là ..