Tin hoạt động của trung tâm

TIẾN SỸ NGUYỄN MẠNH HÙNG GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRUNG TÂM CSSD

6/11/2019 9:32:30 AM

Ngày 6/6/2019, Hội đồng Trung tâm CSSD đã họp, nhất trí bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Hùng (nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Lào) làm Chủ tịch Hội đồng Trung tâm; thay Đại sứ Nguyễn Ngọc Trường. Ông Nguyễn Ngọc Trường tiếp tục làm Cố vấn cao cấp của CSSD./.

 

 

 

Tags:

Đối tác - Nhà tài trợ