Tin hoạt động của trung tâm

Trao đổi với chuyên gia CSIS

9/29/2017 3:05:45 PM

Ngày 11/9/2017, Trung tâm CSSD đã trao đổi, làm việc với ông Murray Hiebert, Nghiên cứu viên cao cấp, Phó Giám đốc Chương trình Đông Nam Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế Mỹ (CSIS).

 

Hai bên đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến chính sách Đông Nam Á của Mỹ và quan hệ Việt-Mỹ.

 

 

Tags:

Đối tác - Nhà tài trợ