Tin hoạt động của trung tâm

Tọa đàm “Môt số xu hướng kinh tế, khoa học-công nghệ thế giới và tác động đến Việt Nam”

9/29/2017 3:04:07 PM

Ngày 23/8/2017, Trung tâm CSSD tổ chức tọa đàm “Môt số xu hướng kinh tế, khoa học-công nghệ thế giới và tác động đến Việt Nam”.

 

TS. Phạm Sỹ Thành, Giám đốc Chương trình Nghiên cứu Kinh tế Trung Quốc, trực thuộc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách, Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội), tham dự tọa đàm.

 

 

Tags:

Đối tác - Nhà tài trợ