Tin hoạt động của trung tâm

Tiếp chuyên gia từ RAND Cooperation

8/11/2017 4:28:54 PM

Ngày 8/8/2017, Chủ tịch CSSD TS. Nguyễn Ngọc Trường, Giám đốc Điều hành CSSD Bùi Băng Biên; cùng các Cố vấn Cao Cấp Hồ Sỹ Tuệ, Nguyễn Vinh Quang, đã tiếp ông Derek Grossman, Nhà phân tích Quân sự Cấp cao thuộc Viện Nghiên cứu Chính sách của Chính phủ Mỹ (RAND Cooperation), thăm làm việc tại Trung tâm. Hai bên đã thảo luận về quan hệ hợp tác quốc phòng giữa một số quốc gia trong khu vực.

 

 

Tags:

Đối tác - Nhà tài trợ