Tin hoạt động của trung tâm

Đón tiếp và làm việc với Hoàng thân Norodom Sirivudh

6/23/2017 1:46:04 PM

Ngày 08/6/2017, Chủ tịch Nguyễn Ngọc Trường và các Cố vấn cao cấp của Trung tâm CSSD đã tiếp và làm việc với Hoàng thân Norodom Sirivudh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viện Hợp tác và Hoà bình Campuchia (CICP). Về phía CICP còn có ông Pou Sothirak, giám đốc điều hành CICP.

 

Trong buổi tiếp, hai bên đã thảo luận tình hình bầu cử xã, phường Campuchia năm 2017. Hai bên cũng thảo luận về việc tăng cường hợp tác giữa Trung tâm CSSD với CICP.

 

Tags:

Đối tác - Nhà tài trợ