Tin hoạt động của trung tâm

Cố vấn Cao cấp CSSD làm việc với Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam

9/29/2017 3:07:21 PM

Ngày 18/9/2017, Cố vấn cao cấp CSSD Nguyễn Vinh Quang đã làm việc với Đại sứ Triều Tiên tại Việt Nam Kim Myong Gil. Hai bên đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên.

 

Tags:

Đối tác - Nhà tài trợ