Tin hoạt động của trung tâm

CSSD tọa đàm với quan chức Đại sứ quán Trung Quốc

7/2/2020 2:04:41 PM

Ngày 17/6/2020, Chủ tịch CSSD Nguyễn Mạnh Hùng và các cố vấn đã tọa đàm với bà Doãn Hải Hồng, Tham tán Công sứ và các quan chức Phòng Chính trị, Đại sứ quán Trung Quốc.

 

Hai bên đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến tình hình thế giới, khu vực và một số vấn đề khác cùng quan tâm./.

 

 

Tags:

Đối tác - Nhà tài trợ