Tin hoạt động của trung tâm

CSSD gặp làm việc với Phó Đại sứ Mỹ tại Việt Nam

2/8/2021 8:32:39 AM

Ngày 20/01/2021, Chủ tịch CSSD Nguyễn Mạnh Hùng, Cố vấn cao cấp Trần Minh Dũng, CEO Bùi Băng Biên gặp làm việc với Phó Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Christopher Klein đến chào xã giao và Phó Tham tán Chính trị Joshua Goldberg. Hai bên trao đổi tình hình khu vực, quan hệ Việt-Mỹ, Mỹ-Trung, vấn đề Biển Đông và một số vấn đề khác cùng quan tâm./.

 

 

Tags:

Đối tác - Nhà tài trợ