Tin hoạt động của trung tâm

CSSD PHỐI HỢP TỔ CHỨC HỘI THẢO QUỐC TẾ  “QUAN HỆ VIỆT NAM - HOA KỲ: 25 NĂM HỢP TÁC VÀ PHÁT TRIỂN”
7/3/2020 3:49:43 PM
Ngày 01/7/2020, Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Phát triển quan hệ quốc tế (CSSD) phối hợp với Viện nghiên cứu Châu Mỹ (VIAS), Viện ..
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG:  TRỢ LÝ NGHIÊN CỨU
5/30/2019 4:12:39 PM
Trợ lý nghiên cứu đảm nhận việc tìm kiếm, khai thác thông tin, biên dịch, tổng hợp tài liệu liên quan đến các vấn đề ..
Đầu Trước1 2 3 4Tiếp Cuối

Đối tác - Nhà tài trợ