Thông tin tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG: VỊ TRÍ TRỢ LÝ NGHIÊN CỨU
6/16/2016 11:09:50 AM
Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế (CSSD) là một tổ chức dân lập, chuyên nghiên cứu các vấn đề ..

Đối tác - Nhà tài trợ