Tags: Obama

Chính sách đối ngoại Obama 2 năm còn lại  trước tác động của Quốc hội Cộng hòa
Cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ vừa rồi đã đem lại kết quả không khó dự đoán. Điều không dễ dự đoán là Tổng thống Obama sẽ xoay xở ..