Tags: GS. Nguyễn Mạnh Hùng

GS. Nguyễn Mạnh Hùng thăm Trung tâm CSSD
Ngày 14/10/2015, TS. Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm CSSD, và TS. Nguyễn Đình Luân, Cố vấn Trung tâm đã tiếp và ..