Tags: Đông Bắc Á

Chuyển động kịch tính của bàn cờ chính trị Đông Bắc Á
Trung Quốc là động lực của những biến đổi tại Đông Bắc Á. Nhưng gần đây, Nhật Bản cũng đang nổi lên như một động lực mới, tranh đoạt quyền chủ động ..