Tags: Công sứ Nhật Bản

Công sứ Nhật Bản thăm Trung tâm CSSD
Ngày 1/10/2015, TS. Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm CSSD, và ông Hồ Sĩ Tuệ, cố vấn Trung tâm, đã  tiếp Ông Jun Yanagi, ..