Hoạt động

Trung tâm CSSD tọa đàm về tình hình thế giới 2015

10/30/2015 4:30:42 PM

Ngày 8/10/2015, Trung tâm CSSD tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Đặc điểm tình hình thế giới 2015”. Tọa đàm có sự tham dự của Đại sứ, Tiến sĩ Đặng Đình Quý, Giám đốc Học viện Ngoại giao, và Đại sứ Trần Đức Mậu, Phó Chủ nhiệm Ủy ban người Việt Nam ở nước ngoài, cùng các cố vấn CSSD.

 

 

Cuộc tọa đàm đề cập đến cục diện thế giới 2015, những đặc điểm nổi bật của  chính trị quốc tế, kinh tế thế giới 2015, những phát triển của khoa học công nghệ thế giới tác động đến đời sống chính trị-kinh tế thế giới, và một số dự báo tình hình thế giới 2016.

 

 

 

 

 

 

Đối tác - Nhà tài trợ