Hoạt động

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng tọa đàm với Trung tâm CSSD

12/12/2017 2:54:37 PM

Ngày 07/12/2017, Chủ tịch CSSD Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Trường, cùng các Cố vấn cao cấp đã tiếp ông Nguyễn Quốc Dũng, Thứ Trưởng Ngoại giao và bà Nguyễn Minh Trâm, Trưởng phòng Tổng hợp Vụ ASEAN, BNG. 

Hai bên đã thảo luận về tình hình ASEAN năm 2017.

 

 

Tags:

Đối tác - Nhà tài trợ