Hoạt động

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng tọa đàm với Trung tâm CSSD
12/12/2017 2:54:37 PM
Ngày 07/12/2017, Chủ tịch CSSD Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Trường, cùng các Cố vấn cao cấp đã tiếp ông Nguyễn Quốc Dũng, Thứ Trưởng Ngoại giao ..
Tiếp và làm việc với GS. Srikanth Kondapalli
12/12/2017 2:40:05 PM
Ngày 06/12/2017,  Chủ tịch Trung tâm CSSD Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Trường cùng các Cố vấn cao cấp đã tiếp và làm việc với GS. ..
Tọa đàm “Chính sách của Mỹ đối với châu Á và quan hệ Mỹ - Trung”
12/12/2017 2:35:06 PM
Ngày 16/11/2017, Trung tâm CSSD tổ chức tọa đàm “Chính sách của Mỹ đối với châu Á và quan hệ Mỹ - Trung”.
Trao đổi với chuyên gia CSIS
9/29/2017 3:05:45 PM

Đối tác - Nhà tài trợ