Hoạt động

Tiếp và làm việc với GS. Srikanth Kondapalli
12/12/2017 2:40:05 PM
Ngày 06/12/2017,  Chủ tịch Trung tâm CSSD Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Trường cùng các Cố vấn cao cấp đã tiếp và làm việc với GS. ..
Tọa đàm “Chính sách của Mỹ đối với châu Á và quan hệ Mỹ - Trung”
12/12/2017 2:35:06 PM
Ngày 16/11/2017, Trung tâm CSSD tổ chức tọa đàm “Chính sách của Mỹ đối với châu Á và quan hệ Mỹ - Trung”.
Trao đổi với chuyên gia CSIS
9/29/2017 3:05:45 PM

Đối tác - Nhà tài trợ