Đọc cùng bạn

Trung Quốc cần chuẩn bị cho Chiến tranh thế giới thứ ba

11/11/2014 2:18:02 PM

Cuộc Chiến tranh thế giới thứ ba sẽ là tranh chấp không gian hải quân để tranh đoạt hải dương. Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương là những khu vực tranh chấp quyết liệt, mà Trung Quốc cần chuẩn bị đầy đủ sức mạnh hải quân, không quân.

 

Hải quân Trung Quốc tập trận (Nguồn: news.cn)

 

Chiến tranh thế giới là hình thái chiến tranh mà toàn thế giới phải có cái nhìn chính diện. Trong lịch sử phát triển xã hội nhân loại, chiến tranh thế giới đã bước vào giai đoạn phát triển thứ ba. Giai đoạn thứ nhất xảy ra giữa các dân tộc du mục và dân tộc làm nông nghiệp; giai đoạn thứ hai là chiến tranh thực dân xuất hiện trên toàn cầu, cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất và Chiến tranh thế giới thứ hai chính là hình thức biểu hiện đặc trưng của giai đoạn này; hiện nay, thế giới đang bước vào thời đại chiến tranh thế giới mới. Đặc điểm chủ yếu của giai đoạn này là: không gian ngoại tầng/ngoại vi, không gian mạng Internet và không gian hải quân…trở thành chiến trường chính của các bên tham chiến; cuộc giao tranh về công nghệ kỹ thuật trở thành mặt trận chính của các bên; số lượng các quốc gia tham chiến và giao tranh sẽ nhiều chưa từng có trong lịch sử.

 

Hiện nay, cuộc giao tranh tại không gian ngoại vi và không gian mạng Internet đa phần đều được triển khai xoay quanh cuộc giao tranh tại không gian hải dương. Trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai, các cường quốc cũng rất coi trọng đến không gian hải dương, Thiếu tướng Alfred Mahan trong hải quân Mỹ đã từng đưa ra “Học thuyết chủ quyền biển” trong lịch sử, theo đó chủ trương chú trọng đến xây dựng lực lượng hải quân, đội thương thuyền và các căn cứ quân sự tại nước ngoài, tuy nhiên những kiến nghị này vẫn chỉ là để phục vụ cho mục đích tranh đoạt trên lục địa. Ngày nay mục đích chúng ta chú trọng đến hải dương đó chính là để tranh đoạt hải dương. Đứng từ góc độ tranh đoạt không gian hải dương toàn cầu, Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương là những khu vực tranh chấp quyết liệt. Có thể dự báo trước rằng, để tranh chấp hải dương, trong tương lai thế giới có khả năng nổ ra một cuộc chiến tranh trên phạm vi toàn cầu.

 

Trong thời đại chiến tranh thế giới thứ ba, làm thế nào để phát triển quân lực để bảo vệ lợi ích quốc gia là đề tài quan trọng trong công cuộc phát triển quân sự Trung Quốc. Trên thực tế, để bảo vệ lợi ích quốc gia, quân lực Trung Quốc cần phát triển dựa trên cơ sở sẽ nổ ra một cuộc chiến tranh trên phạm vi toàn cầu. Điều này chủ yếu do: Một là, kể từ khi chính phủ Trung Quốc mới thành lập, phát triển quân lực Trung Quốc vẫn lấy việc bảo vệ “lợi ích quyền sử dụng đất trên lục địa” làm trọng tâm. Cùng với quá trình tranh chấp hải dương ngày càng gay gắt, phát triển quân lực của Trung Quốc buộc phải điều chỉnh lối tư duy, cụ thể chuyển biến từ việc lấy bảo vệ “lợi ích quyền sử dụng đất trên lục địa” sang bảo vệ “lợi ích quyền sử dụng biển”.

 

Hai là, trong thời đại chiến tranh thế giới mới, Trung Quốc nằm trong khu vực nóng của bàn cờ và cuộc cạnh tranh giữa các bên, điều này buộc Trung Quốc phải tiến hành phát triển quân lực dựa trên cơ sở một cuộc chiến tranh thế giới. Trung Quốc nằm trong khu vực trung tâm giữa Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Sự phát triển sức mạnh hải quân của Trung Quốc đã làm cho các nước khác lo ngại. Trong tình hình này, Trung Quốc cần phát triển quân lực, nắm vững quyền chủ động để tránh bị động.

 

Ba là, cùng với lợi ích bên ngoài quốc gia của Trung Quốc không ngừng mở rộng, lợi ích bên ngoài quốc gia của Trung Quốc hiện nay phân bố trên toàn cầu. Do Mỹ đang chuyển hướng chiến lược sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương, nhằm kiềm chế Trung Quốc, do vậy tình trạng lợi ích bên ngoài quốc gia của Trung Quốc đang ngày càng bị đe dọa nghiêm trọng. Nếu như không có quân lực có sức mạnh toàn cầu, thì việc bảo vệ lợi ích và an ninh bên ngoài của Trung Quốc cũng giống như một lời nói suông.

 

Bốn là, năng lực tác chiến từ xa hoặc tác chiến ở bên ngoài của hải quân Trung Quốc vô cùng hạn chế. Nếu như không lấy chiến tranh thế giới để nhận thức vấn đề phát triển hải quân, không quân, thì xây dựng năng lực tác chiến hải quân, không quân của Trung Quốc sẽ vấp phải sự kìm hãm từ nhiều phía, hoặc trong sự phát triển năng lực bảo vệ lợi ích bên ngoài quốc gia sẽ gặp trở ngại. Kết quả sẽ khiến cho phát triển không quân, lục quân của Trung Quốc lại một lần nữa lạc hậu so với cục diện thời đại. Chúng ta không thể tiếp tục bị động ngồi chịu trận nữa. Chúng ta buộc phải phát triển quân lực với cơ sở chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thế giới, đặc biệt là sức mạnh hải quân, không quân./.

 

Tác giả Hàn Húc Đông là Giáo sư Đại học Quốc phòng Trung Quốc.

(Nguồn:  http://military.china.com/news/568/20140912/18779862.html)

                                                          Tống Thành Công (Giới thiệu)

Đối tác - Nhà tài trợ