Bình luận Thời sự

Cố vấn cao cấp Nguyễn Vinh Quang bình luận về cuộc họp lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên

6/20/2022 4:27:50 PM

Ngày 13/6/2022, Cố vấn cao cấp Nguyễn Vinh Quang tham gia chuyên mục Người quan sát (Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam), bình luận về cuộc họp lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên (8/6/2022).

 

Theo Cố vấn cao cấp Nguyễn Vinh Quang, cuộc họp này diễn ra theo Điều lệ Đảng Lao động Triều Tiên, chứ không phải cuộc họp đột xuất, nhưng cuộc họp diễn ra trong bối cảnh đặc biệt và đưa ra những quyết sách quan trọng.

 

Để xem lại bình luận của Cố vấn cao cấp Nguyễn Vinh Quang, mời truy cập đường dẫn: http://qpvn.vn/tin-video/trieu-tien-va-nhung-quyet-sach-quan-trong.html

 

* Nội dung bình luận là quan điểm cá nhân Cố vấn Nguyễn Vinh Quang, không phản ánh quan điểm của CSSD.

Tags:

Đối tác - Nhà tài trợ