Bình luận Thời sự

CSSD: CỐ VẤN CAO CẤP PHẠM QUANG VINH BÌNH LUẬN VỀ HỘI NGHỊ CẤP CAO ĐẶC BIỆT ASEAN-HOA KỲ

5/19/2022 3:17:46 PM

 

Ngày 15/5/2022, Cố vấn cao cấp Phạm Quang Vinh, cùng Đại sứ Hoàng Anh Tuấn, nguyên Phó Tổng Thư ký ASEAN, tham gia chuyên mục “Người quan sát”, Kênh Truyền hình Quốc phòng.


Cố vấn cao cấp Phạm Quang Vinh đã bình luận về kết quả, ý nghĩa Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN-Hoa Kỳ (12-13/5/2022) và đánh giá triển vọng quan hệ giữa hai bên.


Để xem lại ý kiến Cố vấn cao cấp Phạm Quang Vinh, kính mời truy cập đường dẫn: http://qpvn.vn/tin-video/fkdvx8qp-hoi-nghi-cap-cao-dac-biet-asean-hoa-ky.html

 

 

Tags:

Đối tác - Nhà tài trợ