Tiêu điểm

Nghiên cứu

Tổng quan kinh tế Trung Quốc dưới thời ban lãnh đạo Tập Cận Bình - Lý Khắc Cường

Tổng quan kinh tế Trung Quốc dưới thời ban lãnh đạo Tập Cận Bình - Lý Khắc Cường

Tác giả: Nguyễn Nam

2013 là năm ban lãnh đạo thế hệ thứ 5 của Trung Quốc lên nắm quyền. Nền kinh tế Trung Quốc vẫn đang trong quá trình tăng trưởng chậm lại, động lực tăng trưởng GDP tương đối yếu, không gian nới lỏng chính sách bị kìm hãm bởi nhiều nhân tố như giá bất động sản, lạm phát và các nhân tố cơ chế.

Đối tác - Nhà tài trợ